Valdkonnad

Tsiviilasjad, haldusasjad, süüteoasjad

Süüteoasjad

 

Väärteomenetlus

Õigusbüroo osaleb kaitsjana väärteomenetlustes eelkõige liiklusväärtegude ja keskkonnaalaste väärtegude puhul.
 

Majandusalased süüteod

Õigusbüroo osaleb kaitsjana majandusalaste süütegude puhul, eelkõige äriühingutega seotud süütegude, pankroti- ja täitemenetlus- ning maksualaste süütegude puhul.