Uudised

Uudised ja meediakajastused

03.10.2018

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) nõudis OÜ-lt Tootsi Peenar tagasi kogu 40 000 euro suurust toetust, sest ettevõte ei tegelenud kartulikasvatusega nagu algselt kavandas, vaid vahetas kartuli tööstusliku kanepi kasvatamise vastu.

PRIA ei lugenud äriplaani ka osaliselt täidetuks, sest toetus anti  kartuli kasvatamiseks vajalike masinate ostmiseks, kuigi äriplaani kohaselt kaks seadet siiski osteti. 

Enam kui 3 aastat kestnud õigusvaidluse resultaadina otsustas Riigikohus 21.09.2018 lahendis, et OÜ Tootsi Peenar peab tagasi maksma mitte kogu summat, vaid veidi üle poole toetusest ehk 23 000 eurot. Ettevõte soetas 17 000 euro eest kaks niidukit, mida praeguse kanepikasvatuse juures kasutatakse ja seega tuli  äriplaan lugeda osaliselt täidetuks. Alamastmete kohtud tõlgendasid ja kohaldasid materiaalõigust ebaõigesti. Riigikohtu lahend on kättesaadav siit: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-15-2381/28.

Tagasi