Inimesed

Kes me oleme ja mida teeme?

Meeskond

Omame pikaajalisi kogemusi. Meid iseloomustab pühendumus ja põhjalikkus.


Meelis Leis

Juhataja

Meelis Leis on õigusbüroo juhataja alates 2001. aastast. Õigusalast nõustamisteenust on Meelis osutanud 21 aastat. Meelis tegeleb tsiviilasjadega, omades märkimisväärset ja pikka kogemust kaasomandi-, ehitusvaidlustes, võlanõuete menetlustes ja mittevaralise (moraalse) kahju hüvitamise vaidlustes. Meelis on olnud riigihangete komisjonide liige ja esindanud kliente riigihangete alastes õigusvaidlustes. Kuuludes Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu liikmeskonda, omab Meelis mitmekülgseid teadmisi ja kogemusi eeskätt autoriõiguse valdkonnas. Meelis esindab kliente õigusvaidlustes PRIA-ga.KONTAKT

e-post: info@klconsult.ee
telefon/faks:  +372 7 421 999
mobiiltelefon +372 50 50 610

VALDKONNAD

Asjaõigus, autoriõigus, ehitusõigus, lepinguõigus, ühinguõigus, haldusmenetlus, kriminaalmenetlus, vaidluste lahendamine.

BÜROOS ALATES

1996

HARIDUS

1998 Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses/ametlikult võrdväärne
magistrikraadiga
 

Laura Jõgisoo

Jurist

Laura Jõgisoo omandas enne õigusbüroos tööle asumist õigusteaduse bakalaureuse-ja magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Õpingute ajal nõustas Laura kliente Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste õigusbüroos ning osales Rahvusvahelise Kriminaalkohtu harjutuskohtu võistlusel Tartu Ülikooli võistkonnas. Laura on läbinud praktika Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajas ning Politsei-ja Piirivalveametis ja töötanud kohtutäituri büroos juristina. Laura huvitub eelkõige kriminaalõigusest, kuid nõustab ja esindab kliente ka tsiviilõiguse valdkondades nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses. Laura osutab õigusteenust eesti ja inglise keeles. 


KONTAKT

e-post: laura@klconsult.ee
telefon:         +372 7 422 642
mobiiltelefon +372 50 83 699

VALDKONNAD

Perekonnaõigus, täitemenetlus, väärteomenetlus, kriminaalmenetlus. 

BÜROOS ALATES

2018

HARIDUS

2018 Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses