Valdkonnad

Tsiviilasjad, haldusasjad, süüteoasjad

Haldusasjad


Maksuõigus

Õigusbüroo nõustab oma kliente maksuriskide hindamisel, samuti esindab õigusbüroo oma kliente maksu-, vaide- ja kohtumenetlustes. Õigusbürool on märkimisväärsed kogemused seoses käibemaksu arvestamise ja deklareerimise õigsuse kontrolliga. Lisaks sellele tegeleb õigusbüroo aktiivselt ka topeltmaksustamise küsimustega.
 

Haldusmenetlus

Õigusbürool on märkimisväärsed kogemused kliendi esindamisel seoses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA) seotud vaidlustes (eelkõige nendel juhtudel, kus PRIA on jätnud isiku taotluse toetuse väljamaksmiseks rahuldamata või on hiljem toetuse väljamaksmise peatanud/tühistanud). Õigusbüroo on põhjalikult analüüsinud toetuse väljamaksmise aluseks olevaid Euroopa Liidu ning Eesti õigusakte. Lisaks sellele esindab õigusbüroo oma kliente vaidlustes ka teiste riigi- või kohaliku omavalitsuse üksustega, näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Veterinaar- ja Toiduameti (VTA), aga ka valdade ja linnadega seotud vaidlustes. Õigusbürool on kogemusi riigiasutuste nõustamisel ning esindamisel haldusmenetluses.