Firmast

Tutvuge meie ajalooga

Büroost

Teenused baseeruvad ausatel, konfidentsiaalsetel kliendisuhetel, erialastel teadmistel ja kogemustel.

OÜ KL CONSULT ÕIGUSBÜROO (edaspidi õigusbüroo) on ümber kujundatud aktsiaseltsist KL Consult, mis asutati aastal 1993. Õigusbüroo teenuste kvaliteet, mis baseerub ausatel ja konfidentsiaalsetel kliendisuhetel, erialastel teadmistel ja kogemustel, on võimaldanud õigusbürool püsida õigusteenuse turul enam kui kaks aastakümmet.

Õigusbüroo abiga on aastate jooksul oma õigusalastele probleemidele lahenduse leidnud nii riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja asutused, suurkontsernid, äriühingud, korteriühistud ja muud mittetulundusühingud ning üksikisikud.
 
Õigusteenust osutatakse kliendi teenuse vajadusest lähtuvalt kas juhtumipõhiselt käsunduslepingu alusel või tähtaegse juriidilise teenindamise lepingu alusel igakuiselt esile kerkivate probleemide ületamiseks. Õigusbüroo valmistab ette kliendi lepingutekste, peab kliendi poolt antud käsundi piires ja kliendi huvides läbirääkimisi, esindab klienti õigusvaidlustes töövaidluskomisjonis, üürikomisjonis ja   kohtutes.
 
Õigusbüroo meeskond teenindab oma kliente kõikjal Eestis. Mahukate õigusalaste küsimuste lahendamisel osaleb õigusbüroo esindaja nõupidamistel vajadusel kliendi asukohas, et operatiivselt hallata ja analüüsida lähteinfot. Õigusbüroo korraldab  kliendi vajadustest lähtuvalt ettevõtte juhtkonna ja töötajate koolitusi õigusalastel teemadel.

Võtke meiega ühendust.

Meie kontaktandmed leiate meie Kontakti lehelt. Juristidega saate tutvuda Inimesed lehelt.